Παραγωγή ετικετών με Barcodes και QR codes

O barcode (γραμμοκώδικας) είναι μια εικόνα που αποτελείται από παράλληλες γραμμές που ποικίλουν σε πάχος και διάστημα. Η εικόνα αυτή είναι αναγνώσιμη από ειδικές συσκευές οπτικής ανάγνωσης (ή από smartphones με κάμερα) και περιέχει πληροφορίες για το αντικείμενο το οποίο φέρει τον barcode. Εκτός από τον γραμμικό ή μονοδιάστατο (1D) γραμμοκώδικα, υπάρχουν και οι δισδιάστατες (2D) παραλλαγές barcodes που χρησιμοποιούν ορθογώνια, τελείες, εξάγωνα και άλλα γεωμετρικά μοτίβα (matrix codes).

H Metrographics παράγει ετικέτες με barcodes και QR codes σε οποιαδήποτε ποσότητα, διάσταση, σχήμα ή χρώμα. Παράγονται barcodes από αρχεία excel ή κατ’ αύξοντα αριθμό, σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες ή συνοδευτικά κείμενα και εικόνες ή χωρίς αυτά. Η παράδοση γίνεται σε αυτοκόλλητες ετικέτες κομμένες επί φύλλων ή σε τεμάχια, ετικέτες από χαρτόνι ή όπως εξυπηρετεί καλύτερα και σε ηλεκτρονική μορφή (pdf, bmp, emf, png).

Μορφές που υποστηρίζονται:

Code 128: Σετ με χαρακτήρες Full ASCII.
Code 128A: Char Set A: Κεφαλαία γράμματα και ειδικοί χαρακτήρες.
Code 128B: Char Set B: Γράμματα κεφαλαία και πεζά.
Code 128C: Char Set C: Προσαρμοσμένο για αριθμητικά στοιχεία.
EAN 128: Ειδικός τύπος του Code 128, γνωστός και ως UCC/EAN 128.
EAN 13: European-Article-Number, με 13 ψηφία.
EAN 8: European-Article-Number, με 8 ψηφία.
EAN 5: Πρόσθετος στον ISBN κώδικας με την τιμή.
EAN 2: Πρόσθετος για εφημερίδες.
ISBN: International Standard Book Number (Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Βιβλίου).
ISSN: International Standard Serial Number (Διεθνής Πρότυπος Αριθμός Σειρών, για περιοδικές εκδόσεις).
UPC A: Universal Product Code, με 12 ψηφία (ΗΠΑ).
UPC E: Universal Product Code, με 6 ψηφία (ΗΠΑ).
Code 39: Γνωστός και ως Code 3 ή 9 (Αριθμοί, κεφαλαία γράμματα και _. *$/+%).
Code 39 Extended: Σετ με χαρακτήρες Full ASCII, επίσης γνωστός ως Code 3 ή 9 Extended.
Codebar: Αριθμητικός κώδικας. Συνήθως χρησιμοποιείται για ιατρικό εξοπλισμό.
Code 25: Αριθμητικός κώδικας.
Interleaved Code 25: Αριθμητικός κώδικας, πιο συμπαγής από τον Code 25.
POSTNet: Αριθμητικός κώδικας. Χρησιμοποιείται από τα ταχυδρομικά γραφεία.
Post 2/5: Αριθμητικός κώδικας. Γνωστός και ως as Identcode ή Leitcode.
Code93: Σετ με χαρακτήρες Full ASCII.
Plessey: Αριθμοί και χαρακτήρες A έως F.
PDF 417: 2D σετ με χαρακτήρες full ASCII.
Code11: Αριθμοί και ‘-‘.
PLANET: Postal Alpha Numeric Encoding Technique, χρησιμοποιείται για ταχυδρομικές υπηρεσίες στις ΗΠΑ.
4State: Χρησιμοποιείται για ταχυδρομικές υπηρεσίες στην Αυστραλία, Καναδά, Μ. Βρετανία, Σιγκαπούρη.
ITF-14: Χρησιμοποιείται για την επισήμανση χαρτοκιβωτίων και παλετών.
EAN-14: EAN-128 για την επισήμανση εμπορικών αγαθών.
DataMatrix: 2D σετ με χαρακτήρες full ASCII.
QR Code: Quick Response Code (Κώδικας Ταχείας Ανταπόκρισης) είναι η εμπορική ονομασία ενός τύπου barcode που σχεδιάστηκε αρχικά για την αυτοκινητοβιομηχανία στην Ιαπωνία. Ένας QR Code χρησιμοποιεί τέσσερις τυποποιημένους τρόπους κωδικοποίησης (αριθμητικό, αλφαριθμητικό, byte / δυαδικό και kanji) για την αποτελεσματική αποθήκευση δεδομένων. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν επεκτάσεις.
IATA: Χρησιμοποιείται από την αεροπορική βιομηχανία.
USPS Intelligent Mail: US Postal Service Intelligent Mail Barcode. Συνδυάζει τους διαθέσιμους κωδικούς POSTNET και PLANET Code καθώς και άλλες πληροφορίες σε ένα barcode.