Το «κατ’ εκτίμηση» σύμβολο (estimated sign) «e»

Το «κατ’ εκτίμηση» σύμβολο (estimated sign) «e» είναι ένα σήμα που τοποθετείται δίπλα στην ονομαστική μάζα (βάρος) ή τον όγκο πάνω στη συσκευασία προϊόντων που πωλούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστοποιεί ότι το πραγματικό περιεχόμενο της συσκευασίας συμμορφώνεται με τα παρακάτω συγκεκριμένα κριτήρια:

• ο μέσος όρος του βάρους ή του όγκου των προϊόντων σε μια μεγάλη συσκευασία χονδρικής (π.χ. μια παλέτα) δεν μπορεί να είναι μικρότερος από αυτό που αναγράφεται στην ετικέτα κάθε προϊόντος που περιέχεται στη συσκευασία αυτή.

• Σε μια συσκευασία χονδρικής ο αριθμός των προϊόντων που έχουν αρνητικό σφάλμα (δηλαδή μικρότερη ποσότητα από την αναγραφόμενη στην ετικέτας τους) μεγαλύτερο από το Ανεκτό Αρνητικό Σφάλμα* πρέπει είναι τόσο μικρός ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (Οδηγία 2009/34/ΕΚ).

• Συσκευασίες προϊόντων με αρνητικό σφάλμα μεγαλύτερο από το διπλάσιο του Ανεκτού Αρνητικού Σφάλματος δεν μπορούν να φέρουν το σύμβολο «e».

Το «κατ' εκτίμηση» σύμβολο (estimated sign) «e»

* Το Ανεκτό Αρνητικό Σφάλμα σχετίζεται με την ονομαστική ποσότητα και ποικίλλει μεταξύ 9% για συσκευασίες ίσες ή μικρότερες των 50 γρ. ή ml., και 1,5% για συσκευασίες 1 κιλού ή λίτρου και μεγαλύτερες. Όπως μπορεί κανείς να δει στον παρακάτω πίνακα, το ανεκτό σφάλμα μικραίνει καθώς η ονομαστική ποσότητα αυξάνεται.

Μια καλή ερμηνεία της οδηγίας (στα αγγλικά) θα βρείτε ΕΔΩ.
https://en.wikipedia.org/wiki/Estimated_sign

Σχετική νομοθεσία:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0034&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31978L0891&from=EL