Περί χρώματος

Δείτε στην παρακάτω παρουσίαση τι είναι το χρώμα και πως ο εγκέφαλός μας το αντιλαμβάνεται, τι είναι ο χρωματικός κύκλος και πως μας βοηθά να οργανώσουμε τα χρώματα, ποια χρωματικά πρότυπα και συστήματα χρησιμοποιεί η βιομηχανία οπτικής επικοινωνίας, ποιες είναι οι κατάλληλες ρυθμίσεις στον υπολογιστή ώστε να βλέπουμε στην οθόνη και να τυπώνουμε στον εκτυπωτή σωστά τα χρώματα, λίγα στοιχεία για την ψυχολογία του χρώματος και τέλος, μερικές πρακτικές συμβουλές να συνδυάζετε τα χρώματα αρμονικά μεταξύ τους:

Color by Μetrographics